TREFALDIGHET
ENTRÉ

SÖNDAG 17 JANUARI 2021 - ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

MÄSSOR FIRAS I VÅR KYRKA:

- 8.30 (svenska)

- 9.30 (svenska)

- 11.00 HÖGMÄSSA- streamas på HTKF's facebook-sida

- 14.30 (polska, tyst mässa)

- ca. 15.10/15 (polska)

- 16.30 (svenska)

GUDSTJÄNSTER JANUARI 2021

ORDNINGSREGLER I VÅR KYRKA GÄLLANDE UNDER JULHÖGTIDERNA OCH FRAMÖVER:

För att ytterligare motverka trängsel i kyrkan i samband med Jul och mer effektivt genomföra gällande direktiv i stiftet om inga offentliga gudstjänster men öppna möjligheter för kommunionutdelning, sakramental tillbedjan och bikt, gäller tills vidare- i synnerhet under den nalkande julhögtiden- följande i Heliga Trefaldighets katolska kyrka i Jakobsberg:

I. Den som har förkylningssymptom eller bor med någon som är förkyld eller har misstänkt/konstaterad covid-19 får inte vistas i kyrkan. Om Du vet att Du har antikroppar eller är testad negativ är Du däremot särskilt välkommen.

II. Tvätta händerna, använd handsprit och håll avstånd i kyrkan. I alla lägen får vi ENDAST sitta på de bänkar som är markerade att här får man sitta.

III. Mässorna firas av som privata mässor för beställda mässintentioner vid överenskomna tider- de i gudstjänstprogrammet angedda tiderna.. I förekommande fall medverkar ministranter, lektorer,organist/sångare, kyrkvärdar, andra funktionärer. Kommunion kan komma att delas ut enbart för präst och ministranter samt de som beställt mässintentioner. Övriga individuella besökare kan då komma att få kommunion efter mässan. Om antalet deltagare är 8 eller mindre delas kommunionen ut till bänkplatserna. Tidigare meddelade andakter genomförs också av präst/diakon som privat andakt.

IV. Den heliga kommunionen delas ut till troende utanför prästernas privata mässor. Om antalet troende som kommer och ber enskilt vid samma tidpunkt som mässan firas är stort, delar vi ut kommunionen efter mässan antingen i kyrkan eller vid kyrkportarna. Under högtidernas och söndagarnas högmässor delar vi även kommunionen på parkeringen till de troende som önskar det.

V. Antalet troende (förutom funktionärer) som officiellt deltar i en privat mässa får ej överstiga 8 personer i kyrksalen, 8 personer i församlingssalen, och 8 personer på kyrktorget. Under vissa mässor (tex. Herdemässan 22.00 och Högmässan på juldagen kl. 11.00) ska vi även försöka öppna oratoriet på nedre våningen för att även där kunna inhysa 8 personer som önskar delta i mässan. Om det dock kommer troende till kyrkan under tiden den privata mässan pågår får man på eget ansvar, i en känsla av ansvar och med bibehållna avstånd, stanna i kyrkan och be enskild.

Varmt välkomna att ära vår nyfödde Herre

f. Krystian sdb, kyrkoherde

Undervisningsinformation VT 2021

Datumen angivna i schemat för undervisningen VT 2021 stämmer, men för de exakta tiderna v.v. kontakta respektive grupps kateket.


Om ej annat anges streamas följande mässor från vår kyrka: Söndagar: Högmässa kl. 11.00, mässor på onsdagar och fredagar kl. 18.00 samt Sakramental Tillbedjan (med rosenkrans) i intention för pandemins hejdande och om kyrkans enhet på torsdagar ca. kl. 18.40:

facebook.com/trefaldighetjakan (live stream)


Senaste säkerhetsanvisningar för våra besökare