TREFALDIGHET
ENTRÉ

SÖNDAG 31 MAJ 2020 - PINGSTDAGEN - den Helige Andes nedsändande över Jungru Maria och apostlarna, högtid, FIRAS MÄSSOR I VÅR FÖRSAMLING:

Söndag: 9.00 (svenska), 11.00 (Högmässa, även streamat via fb, 13.00 (polska), 16.30 (svenska)

Pingstens Vigiliemässa: lördag 30 maj kl. 18:30. Efter Mässan bönevaka inför Pingsten: Tillbedjan av Sakramentet, med rosenkrans, läsningsgudstjänst, lovsång, bön i tystnad till kl. 22.00

VI SITTER ENDAST PÅ ANVISADE PLATSER.

KYRKVÄRDAR HJÄLPER MED ORDNING- VI LYSSNAR PÅ DEM!

VI FÅR INTE VARA FLER ÄN 50 PERSONER I KYRKAN SAMTIDIGT!

ORDINARIE MÄSSOR FIRAS I VÅR KYRKA (om ej annat anges) ENLIGT ORDINARIE ORDNING:

Onsdag, torsdag, fredag kl. 18.00

lördagar 11.00

söndagar: 9.30, 11.00, 16.30 (I sönd.i månaden: spanska,II: engelska, III& V: svenska, IV polska)

Tillbedjan: onsdagar 17.00- ca.17.50, 19.00- 20.00- med rosenkrans i intention av pandemins hejdande. fredagar: 17.00

Barmhärtighetens rosenkrans: onsdagar kl. 17.35

Rosenkransen: lördagar kl. 10.30

OFFENTLIGA MÄSSOR FIRAS ÅTER I VÅR FÖRSAMLING. VI FÅR DOCK SITTA ENDAST PÅ ANVISADE PLATSER MED 1,5- 2 METERS AVSTÅND, VARANNAN BÄNK. VI FÅR EJ VARA FLER ÄN 50 PERSONER.


FÖRESKRIFTER GÄLLANDE FÖRSAMLINGSKANSLIET UNDER PANDEMIN

NYASTE INFORMATION OM GUDSTJÄNST OCH FÖRSAMLINGSLIVET I FÖRSAMLINGEN I CORONATIDER

Stockholms katolska stift: Nya bestämmelser angående den heliga mässan firande

Församlingen på Facebook - länk till live streaming

Församlingen på YouTube

Apostoliska penitentiariets dekret 20 mars 2020 angående särskilda avlater till de troende med anledning av den pågående pandemin

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion

Barnskyddsombud