TREFALDIGHET
ENTRÉ

ORDNING FÖR KYRKANS ÖPPETTIDER VECKA 14 (30 Mars- 04 april 2020.). Eftersom läget är så dynamiskt gäller ej tidigare bestämmelser och information om öppettider/gudstjänster m.m. Detta gäller från och med idag 31 mars 2020 (vi förbehåller oss rätten att pg av läget införa nödvändiga ändringar): FRÅN OCH MED SÖNDAG, 29 MARS 2020, ÄR OFFENTLIGA MÄSSOR I VÅR KYRKA TILLSVIDARE INSTÄLLDA (I enlighet med Stiftets "Nya förpliktande bestämmelser för Stockholms katolska stift").

KYRKAN FÖRBLIR ÖPPEN FÖR PERSONLIG ANDAKT

SÖNDAG 5 APRIL- PALMSÖNDAG: 8.30- 17.30 ( 8.30- 9.00 tillfälle till bikt,9.00- privat Mässa, 11.00- Högmässa med palmprocession, i denna mässa deltar ENDAST ministranter och kör samt inbjudna personer, vi ber alla att respektera detta!, 13.00- privat mässa, ca.14.00- 15.30- Tillbedjan- tillfälle till enskild bön, tillfälle till bikt, 15.30- Gorzkie ?ale (po polsku, streaming)16.00 Msza sw. prywatna po polsku- privat Mässa på polska (streaming)

Redan välsignade PALMKVISTAR (ÄVEN FÖR DE SOM EJ DELTAR I MÄSSAN) KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA PÅ KYRKTORGET UNDER PALMSÖNDAGEN .(Behållningen går till Ministranternas och barn- och ungdomskörens planerade resa till Göteborg i juni/juli- om resan ej blir av pg av pandemiläget, kommer eventuella insamlade medel att gå till ministranternas och barnkörens senarelagda resa eller annan verksamhet under hösten.)

FÖRUTOM DE NÄMNDA BIKTTIDERNA KAN MAN ALLTID RINGA/SMSA PRÄSTERNA FÖR ATT KOMMA ÖVERENS OM TID FÖR BIKT ELLER SAMTAL SAMT ENSKILT MOTTAGANDE AV DEN HELIGA KOMMUNIONEN. VAR GOD RESPEKTERA ATT EJ MER ÄN 50 PERSONER KAN VISTAS I KYRKAN SAMTIDIGT. Kyrkvärdar från församlingen ser till att ej mer än 50 personer vistas samtidigt i våra lokaler.

FÖRSAMLINGEN BEHÖVER DITT FORTSATTA EKONOMISKA BIDRAG. NU PÅ SÖNDAG 4 APRIL GÅR KOLLEKTEN I HELA STIFTET SOM FASTEOOFER TILL CARITAS ARBETE MED DE BEHÖVANDE BARNEN I ZIMBABWE! Det går bra att swisha stiftet eller församlingen. Korgar för kollekt finns även utlagda på kyrktorget. Må Gud belöna Din givmildhet: https://www.caritas.se/nyhetsarkiv/2020/mars/fasteinsamlingen-2020-zimbabwe/

LÄNK TILL LIVESTREAMING (se tiderna för streamade mässor på affisch nedan):

Privat Mässa innebär att prästen firar Mässan under den ordinarie tiden för mässan den dagen, det är ingen officiell mässa men råkar det finnas troende under den tiden i kyrkan är man välkommen att be enskild trots att mässan pågår i kyrkan, eller om man anser det säkert i sitt samvete, delta i hela Mässan och ta emot den heliga Kommunionen. Det viktiga dock är att ej mer (inberäknat präster, kyrkans liturgiska tjänst, kyrkomusiker osv.) än 50 personer vistas i lokalen samtidigt. Kyrkvärdar- på kyrkoherdens och församlingens mandat- kommer se till att detta följs. Om antalet överstiger 50 pers. bes man vänta utanför kyrkan och komma in när kyrkvärd meddelar att det är ok.

VI BER ALLA ATT RESPEKTERA DETTA!

NÄR VI ÄR I KYRKAN (Vare sig under enskild bön eller deltagande i privat Mässa) BER VI ALLA ATT OM MÖJLIGT VARA UTSPRIDDA, BARA FAMILJ/PERSONER FRÅN SAMMA HUSHÅLL I SAMMA BÄNK, OM MÖJLIGT LÅT OSS HÅLLA 1,5-2 METERS AVSTÅND, TEX. SITTA VARANNAN BÄNK- ÄVEN FÖRSAMLINGSSALEN ÄR ÖPPEN FÖR ATT SITTA DÄR SÅ VI KAN GOTT SPRIDA UT OSS. I ENLIGHET MED BISKOPENS REKOMENDATION I DE SENASTE FÖRPLIKTANDE ANVISNINGARNA FRÅN STIFTET SKER BIKT I ÖPPNA UTRYMMEN. VI PÅMINNER ATT ALLA ÖVER 65 ÅR, DE SOM HAR MINSTA SYMPTOM AV FÖRKYLNING, DE SOM ÄR I RISKGRUPPERNA, SOM BOR MED PERSONER I RISKGRUPPERNA ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT MISSTÄNKER ATT NI ÄR SMITTADE EJ KOMMA TILL KYRKAN, ENS FÖR PERSONLIG BÖN.

VÄL MÖTT, MÅ HERREN VÄLSIGNA OCH BESKYDDA OSS ALLA!


Församlingen på Facebook - länk till live streaming

Församlingen på YouTube

INFORMACJA W J. POLSKIM NT. WIELKIEGO TYGODNIA, WIELKANOCY, SWIECENIA POKARMOW W NASZEJ PARAFII 2020

FÖRSAMLINGENS SENASTE FÖRESKRIFTER UNDER "CORONATIDEN" - ISTÄLLET FÖR KUNGÖRELSER

INFORMATION OCH SÄKERHETSANVISNINGAR I VÅR KYRKA FÖR VECKA 14 OCH STILLA VECKAN/PÅSKEN

Nya förpliktande bestämmelser för Stockholms Katolska Stift - Gäller från och med söndagen den 29 mars

Apostoliska penitentiariets dekret 20 mars 2020 angående särskilda avlater till de troende med anledning av den pågående pandemin

Dekret - Påsk (med anledning av den pågående pandemin)

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion

Barnskyddsombud