TREFALDIGHET
ENTRÉ

GUDSTJÄNSTER JANUARI 2022 (pdf)

Biskopssynoden 2023 (pdf)


NYA CORONA-RESTRIKTIONER - Hur gör vi i vår församling? - DECEMBER 2021 (pdf)


Katekesundervisning i Heliga Trefaldighets katolska församling (Studieförbundet Bilda)

Undervisningsinformation HT 2021 (pdf)


Obs! Från och med juli månad kommer vi att endast livesända söndagens högmässa. När restriktionerna är helt över kommer sändningen av församlingens mässor via facebook att upphöra. (@trefaldighetjakan på Facebook)


Beredskapsplan mot övergrepp inom kyrkan