TREFALDIGHET
ENTRÉ

Nya direktiv i församlingen, 29 sept 2021 (pdf)

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september (Stockholms katolska stift)


Katekesundervisning i Heliga Trefaldighets katolska församling (Studieförbundet Bilda)

Undervisningsinformation HT 2021 (pdf)


GUDSTJÄNSTER OKTOBER 2021 (pdf)


VI FÅR FRÅN OCH MED 1 JULI OFFICIELLT, ENLIGT FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, VARA 300 PERSONER NÄRVARANDE VID VARJE MÄSSA, GUDSTJÄNST OCH ANNAN ALLMÄN SAMMANKOMST. VI SITTER DOCK FORTFARANDE ENDAST PÅ ANVISADE PLATSER, I VARANNAN BÄNKRAD. ENDAST EN FAMILJ/HUSHÅLL/ALTERNATIVT ENSKILD PERSON PER BÄNK. ANTAL DELTAGARE I ETT OCH SAMMA SÄLLSKAP FÅR UPPGÅ TILL HÖGST FYRA PERSONER (ALLTSÅ TEX. MAX. 4 FAMILJEMEDLEMMAR TILLSAMMANS I EN BÄNK).

I ÖVRIGT FÖLJER VI FOLKHÄLSOMYNDIGHETERNAS OCH STOCKHOLMS KATOLSKA STIFTS SENASTE DIREKTIV, SOM GÄLLER FRÅN 1 JULI, VILKA KAN LÄSAS HÄR NEDAN:

LÄNK (TILL STIFTETS HEMSIDA): https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset


Obs! Från och med juli månad kommer vi att endast livesända söndagens högmässa. När restriktionerna är helt över kommer sändningen av församlingens mässor via facebook att upphöra. (@trefaldighetjakan på Facebook)


Beredskapsplan mot övergrepp inom kyrkan