TREFALDIGHET
ENTRÉ

¤¤¤¤KALENDER VECKA-43¤¤¤¤

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE PARKERING!
Under kommande 2 veckor (v.43, v.44) kommer det p.g.a. byggarbeten inte att vara möjligt att parkera på församlingens P-platser.

¤¤¤¤PÅVENS BESÖK I SVERIGE¤¤¤¤