TREFALDIGHET
ENTRÉ

ALLA HELGONS DAG 1 november 2021, MÄSSOR:
Kl. 9.00. Extra mässa endast för äldre, pensionärer samt personer i riskgrupp.
Kl. 17.00- ca kl 17.30. Tillfälle till bikt.
Kl. 17.30. Rosenkrans för de avlidna.
18.00 Högmässa

KUNGÖRELSER 31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET 31 oktober 2021 (pdf)

GUDSTJÄNSTER NOVEMBER 2021 (pdf)


Nya direktiv i församlingen, 29 sept 2021 (pdf)

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september (Stockholms katolska stift)


Katekesundervisning i Heliga Trefaldighets katolska församling (Studieförbundet Bilda)

Undervisningsinformation HT 2021 (pdf)


Obs! Från och med juli månad kommer vi att endast livesända söndagens högmässa. När restriktionerna är helt över kommer sändningen av församlingens mässor via facebook att upphöra. (@trefaldighetjakan på Facebook)


Beredskapsplan mot övergrepp inom kyrkan